Energia odnawialna w Polsce

Coraz większą wagę przykłada się do spraw związanych z ekologią. Również Unia Europejska zobowiązuje kraje członkowskie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, który przyczynia się m.in. do powstania niebezpiecznego dla zdrowia smogu. W trosce o przyrodę warto zrezygnować z ogrzewania domu za pomocą węgla, a w zamian za to skorzystać z odnawialnych źródeł energii. Jest to korzyść zarówno dla natury, jak i portfela, gdyż odnawialne źródła energii są znacznie tańsze.

 

panele fotowoltaiczneRodzaje energii odnawialnej

Wśród odnawialnych źródeł energii warto wspomnieć o fotowoltaice. Pozyskuje ona energię z promieni słonecznych. W tym celu montuje się na wysokości, np. na dachu specjalne moduły. W nich zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia słoneczna zostaje przekształcona w stały prąd. Montaż tego typu instalacji nie jest skomplikowany, a nadwyżki prądu można wykorzystać w późniejszym czasie. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się też elektrownie wiatrowe, wykorzystujące turbiny do wytwarzania prądu. Wiatraki coraz częściej można spotkać na prywatnych, mniejszych posesjach. Odnawialnym źródłem jest również woda. Siła jej spadania generuje energię mechaniczną, a ta za pomocą generatora, zostaje przekształcona w prąd. W Polsce pojawiły się też elektrownie geotermalne, wykorzystująca gorące źródła z wnętrza Ziemi. Należy też wspomnieć o biopaliwach, zmieniających w prąd biomasę pochodzenia roślinnego.

Odnawialna energia – zalety

Odnawialne źródła energii, jak wskazuje nazwa, są niewyczerpywane, a więc są neutralne dla środowiska. Co więcej, prąd pozyskany w ten sposób nie jest narażony na drastyczne podwyżki. OZE są stabilnymi i trwałymi źródłami, więc inwestycja w nie szybko się zwraca. Rozwój technologii pozwalających na generowanie prądu w ekologicznym stale się rozwija, proponując coraz korzystniejsze rozwiązania. Warto pamiętać, że odnawialne źródła są też dużym krokiem w osiągnięciu neutralności klimatycznej, a redukcja emisji dwutlenku węgla jest w najbliższych latach warunkiem koniecznym do spełnienia.